Adorační den farnosti Drahotuše

Každý rok na Sv. Ignáce (31. července) prožíváme adorační den. Chceme Vás pozvat ke společné modlitbě – letos v čase od 10:00 do 19:00 bude v kostele sv. Vavřince vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Když budete mít cestu, zastavte se. V 10:00 začneme bohoslužbou slova a v 18:30 vyvrcholí celodenní adorace svátostným požehnáním.

16. neděle v mezidobí

Dnes každá farnost slavila něco jiného. Pouze v Drahotušské farnosti se slavilo mezidobí, v Partutovicích 230 let od posvěcení kostela a v Boškově patronku sv. Marii Magdalenu a zároveň 811 let od existence tamního kostela. To a ještě více se dozvíte v Infolistu, nicméně hlavně zveme na pouť ke sv. Anně v Drahotuších, mše sv. příští neděli v 10:15 před … Číst více

15. neděle v mezidobí

V Drahotuších dnes slaví 209. výročí posvěcení kostela a 28.7. bude slavná pouť ke sv. Anně. To a ještě mnohem více (třeba bohoslužby na prázdniny) najdete v následujícím dokumentu.