Schola Drahotuše

Hudební soubor „Schola Drahotuše“ vznikl asi v roce 1987. Postupně se mezi převzatými písněmi začala objevovat vlastní tvorba, autorkami písní jsou především Barča Panáčková a Helča Kramplová. V roce 1998 vznikla první audiokazeta těchto písní „Ave Maria“ v nahrávacím studiu Bomb Jack.

CD „Tajemství duše“ v roce 2001 a „Vykoupení“ v roce 2004  byly nahrány v nahrávacím studiu ZUŠ Hranice.

Další dvě CD „Na cestě k Tobě“ (2007) a „Z pramene Lásky“ (2010) vznikly v domácích podmínkách a smíchány za pomoci zvukaře p. Broňka Šmida z Indies. V roce 2010 byla činnost souboru ukončena.

 

Tajemství duše (2001)

 1. Zem zázraků
 2. Ježíš je Pán
 3. Betlémská
 4. Láskou svou dej nám
 5. Mamince
 6. Má nás rád
 7. Maria
 8. Jsi Otec náš (Terezie)
 9. V oblacích
 10. Adélka
 11. Matičce
 12. Prosba
 13. Vánoční
 14. Boží den
 15. Ráno
 16. Smlouva
 17. Chválím den
 18. Chci díky Tobě vzdát
 19. Tajemství duše
 

Vykoupení (2004)

 1. Vykoupení
 2. Střepy
 3. Za 365 dní
 4. Vzácný dar
 5. Novoroční
 6. Chvála k Matce Boží
 7. Bůh žehná nám
 8. Je probuzením
 9. Pokoj lidem dobré vůle
 10. Modlitba k Panně Marii
 11. Volání
 12. Pozvání
 13. Naděje
 14. Z rukou Tvých
 15. Nad Betlémem
 16. Co je to Bůh
 17. Modlitba
 18. Ave Maria
 

Na cestě k tobě (2007)

 1. Pod ochranou Tvou
 2. Věřím
 3. S Boží láskou
 4. Sílu nám dej
 5. Dobrý Bůh
 6. Kvítek
 7. Pod Tvým křížem
 8. Podat ruku svou
 9. Ježíši, důvěřuji Ti
 10. Utrpení Ježíšovo
 11. Přání
 12. Na cestě k Tobě (Žalm 139)
 13. Přijímám
 14. Bůh je láska
 15. Pár slůvek
 16. Svatební
 17. Čas Vánoc
 18. Znamení
 19. Když půjdeš po špičkách
 

Z pramene Lásky (2010)

 1. Společnou cestou
 2. Ježíši s námi zůstaň
 3. Marnotratný syn
 4. Žalm 27
 5. Nejsi sám
 6. Chci Tvým dítkem být
 7. Ale svět točí se dál
 8. Duchu svatý
 9. Dlouhé roky
 10. Přicházíš
 11. V blízkosti Tvé