Znak farnosti Drahotuše

Popis
V červeném štítě pod modrou hlavou se čtyřmi zlatými liliemi stříbrný rošt provázený dvěma stříbrnými vinařskými noži se zlatými rukojeťmi.
Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ
Stříbrný rošť je atributem patrona farnosti sv. Vavřince. Červená barva štítu odkazuje jeho mučednickou smrt a také na erb rodu knížat z Ditrichštejna. Z erbu tohoto rodu, který patřil mezi nejvýznamnější majitele panství a patrony farnosti, jsou vzaty i vinařské nože. Modrá hlava štítu se zlatými liliemi odkazuje na znak děkanství Hranice, kde farnost Drahotuše náleží. Černý klobouk s jedním střapcem značí farnost.