Videa Náboženství v týdnu od 23.3.

Partutovice 4. a 5. třída ZŠ – P. Radomír Šidleja

Drahotuše 4. a 5. třída ZŠ – P. Radomír Šidleja

Drahotuše, Partutovice a Potštát – 1. a 2. třída ZŠ – Bc. Vojtěch Hýbl

Připomínám, že každé pondělí (mimo velikonočního) v 11:45 vyjde vždy nové video až do doby, než se setkáme osobně. S o. Radomírem videa budou vycházet během týdne a rodiče s dětmi budou včas informováni mailem.

Mediální přenosy mší sv. z celé ČR – 3. neděle postní

Máte-li přístup k internetu, je z celé ČR nabídka přímých přenosů mší svatých prakticky během celé neděle a každý všední den. Platí i nabídka TV Noe (neděle 10:30) nebo Rádia Proglas (neděle 9:00 a 19:30 – pouze poslech). Byl sice vydán farní Infolist, ale situace se mění často, orientačně si ho můžete níže přečíst.

https://www.mseonline.cz/

Číst víceMediální přenosy mší sv. z celé ČR – 3. neděle postní

1. neděle postní

Na zahájení našeho svatopostního snažení nám o. arcibiskup Jan posílá pastýřský list a o. biskup Antonín spolu s Mons. Bohumírem Vitáskem chtějí nemocné oslovit poselstvím pro postní a velikonoční dobu. Všechno si to pozorně přečtěte stejně jako Infolist, který pravidelně vychází: