Misijní neděle v Partutovicích

O misijní neděli 20.10. 2019 plánujeme v Partutovicích otevřít tzv. „Misijní krámek“. Po mši svaté bude možno zakoupit si různé rukodělné výrobky a domácí dobroty. Výtěžek z této akce  bude věnován na konto Papežských misijních děl. Prosíme všechny ochotné farníky, kteří by chtěli něčím do krámku přispět, nechť kontaktují Míšu Janíčkovou nebo Janu Brhelovou. Děkujeme.

Radost řemeslníků a smutek pozorovatelů

Včera ve večerních hodinách došlo nečekaně k osazení věžičky sanktusníku. Oproti původnímu plánu, který předpokládal jeřábem vsazení nosných sloupů v pondělí, v úterý úpravy a cca ve st – pá umístění horní části. Kvůli větru nebylo možné dva dny pracovat a tak tesaři vše stihli během středy a za jediného přistavení jeřábu. Takže kdo si chtěl vše natočit či být u toho, dopadl jako já, že přijde už k „hotovému“. Snad alespoň vyjde tuto neděli žehnání zvonu při ranní mši svaté. 🙂