Pozvánka na tradiční ekumenické setkání

Jako každého 4. července od r. 2012 Vás zveme ke společenství s křesťany, kteří vyznávají víru podle církve československé husitské, kteří budou domácími v Husově sboru v Drahotuších a jako pozvaní hosté jsme všichni, kteří chceme jít za Kristem ať už jako katolíci, evangelíci, za církev bratrskou či adventisté, či jako ti, kteří Boha hledají.

Pozdravy z dovolené

„Máme za sebou prvních 70 km do Stockholmu. Je to nádherné město. Zítra je celý den na prohlídku. Gdansk byl též super (smajlík), o komfortu a noclehu na trajektu ani nemluvě. Zdravím i naše.“ o. Radomír 18.6. 2019 22:52

Telefonát ze Slavnosti Božího Těla: poutníci z úterý 25.6. na středu 26.6. přeplují na trajektu do Polska. V neděli 30.6. bude o. Radomír slavit mši svatou za farníky v místě narození sv. Terezie Benedikty od Kříže (ve Vratislavy). Všechny farníky pozdravuje.

Tato světice židovského původu, původním jménem Edita Stein působila jako dobrovolnice červeného kříže za první světové války ve válečném lazaretu Hranicích.

Příměstský tábor Centra pro rodinu Jitřenka přímo na faře v Drahotuších

Hranické centrum pro rodinu Jitřenka se rozhodlo uspořádat pro děti od 5 do 14 let příměstský tábor, který se odehraje také na faře v Drahotuších a to v termínu 15. – 19. července 2019. V rámci dopoledního a odpoledního programu se na faře v Drahotuších formou hry podívají do Egypta a poznají významnou osobnost Josefa Egyptského, který to dotáhl až na 1. muže po faraonovi, ale také množství dalších kamarádů a dobrodružství. Cena tábora je 1000 Kč a hlavní vedoucí Mgr. Marie Kaňovská se spoustou pomocníků.

Návštěva sv. Michaela

Pan děkan, P. Janusz, Vás srdečně zve do Hranic, Ustí, Jindřichova či Stříteže na navštívení sochy sv. Michaela, archanděla z jeskyně Zjevení na Monte Sanť Angelo.

  1. den – 17:30 – přivítání sochy, mše svatá a pobožnost
  2. den – 8:00 – adorace, soukromá modlitba a možnost výkladu o soše sv. Michaela; 15:00 – mše sv., pobožnost a závěr navštívení sv. Michaela
  1. – 2. 7. Hranice; 2. – 3. 7. Jindřichov; 3. – 4.7. Střítež a 4. – 5.7. Ústí.

Pobožnost obsahuje: modlitba za uzdravení a osvobození od závislosti, přijetí škapulíře sv. Michaela Archanděla, akt odevzdání se Sv. Michaelovi.

24. Potštátské slavnosti

14. a 15. června budou jako každý rok Potštátské slavnosti. Zahájeny budou mší svatou v pátek 14.6. v 16:30 v kostele Panny Marie, v 17:30 bude požehnání hrobky hraběcího rodu Des Fours Walderode a v 18:00 vystoupí ZUŠ Potštát. V sobotu 15.6. ve 13:30 a 14:30 bude mít paní Olga Svobodová komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Číst více24. Potštátské slavnosti

Pouť v Boňkově

O Slavnosti Nejsvětější Trojice, 16.6. 2019 jsme se opět společně sešli (skutečně ve 14:30, v žádném médiu nebyl napsaný jiný čas, takže informační šumy, že to mělo být v jiný čas, což nikdy za posledních nejméně 10 let nebylo jinak, se nezakládají na pravdě). Nicméně po 15. hodině se udála událost zcela nečekaná: obec Olšovec, pod kterou Boňkov spadá, farností však pod Potštát, nechala opravit místní zvoničku a tak na Boňkovské pouti byla po společné pobožnosti požehnána místním panem farářem, P. Radomírem Šidlejou.

Číst vícePouť v Boňkově

Výlet dětí z náboženstvím

Pět přihlášených dětí z Partutovic s babičkou, sedm z Drahotuš s maminkou, panem farářem, o. Radomírem, a pastoračním asistentem a také 14 dětí ZŠ Loučka u Lipníka se svým panem farářem, o. Petrem, jsme z větší části naplnili autobus a směřovali na poutní místo Provodov, kde nás přivítal místní pan farář, odtamtud jsme se vydali pěšky na zříceninu hradu Světlov a cestou se osvěžili vynikající vodou z poutního místa i od studánky v lese. Pak opět jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl na další poutní místo, kde nás opět čekal místní pan farář, abychom se jako v Provodově společně pomodlili a něco zajímavého dozvěděli a nakonec si pořídili i poutní oplatky.

Číst víceVýlet dětí z náboženstvím