Římskokatolická farnost Drahotuše
nám. Osvobození 1
753 61 Hranice IV – Drahotuše


Administrátor farnosti Drahotuše: P. Mgr. Michal ZAHÁLKA, tel: 603 314 038, e-mail: fadrahotuse(at)ado.cz
Z farnosti Drahotuše je excurrendo spravována také římskokatolická farnost Jindřichov u Hranic.

Kontakt na správce farnosti Střítež nad Ludinou: Mons. Václav Vrba, tel.: 605 145 205, adresa: Střítež nad Ludinou 76

Každá farnost má svou řádně zvolenou ekonomickou i pastorační radu, které podle svých kompetencí spolupracují v činnosti v každé z farností.