HISTORIE FARNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH

Kostel sv. Vavřince byl zbudován v letech 1784 – 1788 ve slohu pozdně barokním podle návrhu a pod dohledem tehdejšího faráře Ondřeje Kellnera, kněze architekta, jehož dílem je také farní kostel ve Velkém Újezdě. Stavbu provedl Josef Görig, stavitel z Nového Jičína. Je dlouhý 24m, široký 13m a vysoký 34m. Chrám byl 19. října 1788 benedikován a 19. července 1810 slavnostně konsekrován světícím biskupem Aloisem Krakovským z Kolovrat u příležitosti generální vizitace. Před rokem 1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je zmínka v r. 1535.

V r. 1854 byla střecha kostela nově pokryta břidlicí a věže novým způsobem obnoveny. Uvnitř byl kostel vymalován, postaveny nové oltáře a také pořízeny oltářní obrazy: sv. Vavřinec na hlavní oltář a sv. Valentin a Panna Maria bolestná na boční oltáře.

16.6.1901 při generální vizitaci arcibiskup Dr. Teodor Kohn konsekroval nový hlavní oltář z mramoru od akademického sochaře Ferdinanda Neumanna, postavený v r. 1898.
Dlažba kostela je z r. 1940 od Františka Wawerky z Lipníka nad Bečvou. V roce 1946 byla dokončena celková oprava vnitřku kostela a zřízena kaple Panny Marie Lurdské. Od r. 1950 máme nové kostelní lavice, které jsou dílem Františka Paličky a Josefa Petráše z Drahotuš, v l. 1955-56 byla provedena velmi důkladná oprava zevnějšku – nová břidlice na střechu, fasáda a věž s bání a křížem.

Z let 1965 – 70 dostal kostel novou podobu odpovídající aktuálním liturgickým normám. V letech 1975 – 82 probíhaly práce na stahování klenby kostela, byla vyměněna okna, nová elektroinstalace, krytina na věž a v průčelí kostela nová fasáda a malba.

V roce 2002 byly opraveny varhany pocházející z r. 1911, dvoumanuálové s 15 rejstříky od firmy Tuček z Kutné Hory. Generální rekonstrukci a přestavbu provedla firma Jaroslava Stavinohy z Valašské Bystřice. Skříň varhan je původní z r. 1806.