Letmé pohledy do historie farnosti Drahotuše

Před rokem 1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je zmínka v r. 1535.

První zmínky o drahotušské duchovní správě úzce souvisí se zprávami o drahotušském farním kostele. První dochovaná písemná zmínka je v listin z r. 1371, kde je uvedeno tzv. patronátní právo. Jedna z nejstarších zpráv uvádí, že v letech 1534-1535 byla postavena věž, další uchovaná zmínka dokládá, že v r. 1546 tehdejší drahotušský duchovní správce Jiří Slovák nechal na dvoře fary vykopat studnu. Lze však předpokládat, že kostel zde existoval delší dobu, patrně již v 1. pol. 14. stol. Jména farářů ani podrobnosti o církevním životě ve městě nejsou z té doby známy.

Od prvního uvedeného faráře, Jiřího Slováka (1546) přes Valentina Topolanského (1624-1646), za nějž se zavedly křestní matriky, Ondřeje Kellnera (1769 – 1800), který postavil nynější farní kostel, Josefa Víta Huska, předposledního faráře až k P. Radomíru Šidlejovi, současnému duchovnímu správci se v duchovní správě vystřídalo 39 farářů a 95 kaplanů

Z farnosti Drahotuše vyšlo 37 kněží, z nichž poslední byl vysvěcen P. Stanislav Weigel z Klokočí (nar. 1927, + 2011) v r. 1985 tajně.

Také někteří znali P. Františka Adamce (nar. 1939 v Hrabůvce, +2011), který měl primici v r. 1968 ve Vítkově, který před svou smrtí byl farářem ve Stříteži nad Ludinou.

A z Klokočí je P. Jan Vinkler (nar. 1939), poslední kněz, který slavil primici v drahotušském farním kostele 7.7.1963 a nyní je farářem v Kostelci u Holešova.

Poslední kněz, který vyšel přímo z Drahotuš se narodil r. 1913 a byl jim P. František Alex, který měl primici v r. 1941.

Jednopatrová farní budova s částečným podsklepením je z r. 1870. , je o 1 m delší, než kostel a o 1 m užší, vysoká 18m.

Hřbitovní kaple sv. Anny byla postavena na novém hřbitově za městem r. 1732, vybudována z darů dobrodinců (oltář daroval r. 1733radíkovský fojt Jan Pliska) a vysvěcena v den sv. Anny r. 1734 farářem Cyrilem Jakubem Klatilem.

Kolem kaple je 14 zastavení křížové cesty. Tyto kapličky byly opraveny v r. 1995 a v roce 2000 prohlášeny za kulturní památku.

V Milenově je kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1867. V r. 1997 byla udělána nová fasáda a nátěr plechové střešní krytiny. Na kapli jsou sluneční hodiny.

V Radíkově kaple sv. Václava je z r. 1939, v roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce vč. fasády a nátěru střechy.

Filiální kostel sv. Antonína ve Středolesí byl dříve farní. Je z r. 1817, předposlední oprava byla v r. 1972, kdy byla udělána fasáda a nátěr střechy. Ke stažení a vnitřním úpravám kostela došlo v r. 2010. Fara je v současné době v užívání farnosti Lipník nad Bečvou, v roce 1998 byla generálně opravena.

Kaple sv. Josefa ve Slavíči je z r. 1883 a kaple Povýšení Sv. Kříže z r. 1878, obě v majetku města Hranice.

UPOZORNĚNÍ: V ROCE 2021/2022 PROBÍHÁ REKONSTRUKCE FARY – MOŽNOST UBYTOVÁNÍ DOČASNĚ POZASTAVENA!

Podívejte se na fotky

Nebyly nalezeny žádné obrázky