Znak farnosti Jindřichov

Popis
V modrém štítě pod stříbrnou hlavou oddělenou trojvrším stříbrná lilie provázená přivrácenými černými sekyrami na zlatých topůrkách. Nahoře pět (3,2) zlatých hvězd.
Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ
Modrá barva štítu je odvozena od obecního znaku. Stříbrná lilie odkazuje na farní kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pět hvězd na sochu sv. Jana Nepomuckého, stojícího v obci. Sekery jsou vzaty ze znaku obce. Trojvrší odkazuje na okolní kopce, ve kterých Jindřichov leží.