Misijní neděle v Partutovicích

O misijní neděli 20.10. 2019 plánujeme v Partutovicích otevřít tzv. „Misijní krámek“. Po mši svaté bude možno zakoupit si různé rukodělné výrobky a domácí dobroty. Výtěžek z této akce  bude věnován na konto Papežských misijních děl. Prosíme všechny ochotné farníky, kteří by chtěli něčím do krámku přispět, nechť kontaktují Míšu Janíčkovou nebo Janu Brhelovou. Děkujeme.

Adorační den farnosti Drahotuše

Každý rok na Sv. Ignáce (31. července) prožíváme adorační den.

Chceme Vás pozvat ke společné modlitbě – letos v čase od 10:00 do 19:00 bude v kostele sv. Vavřince vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Když budete mít cestu, zastavte se.

V 10:00 začneme bohoslužbou slova a v 18:30 vyvrcholí celodenní adorace svátostným požehnáním.