Adorační den farnosti Drahotuše

Každý rok na Sv. Ignáce (31. července) prožíváme adorační den.

Chceme Vás pozvat ke společné modlitbě – letos v čase od 10:00 do 19:00 bude v kostele sv. Vavřince vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Když budete mít cestu, zastavte se.

V 10:00 začneme bohoslužbou slova a v 18:30 vyvrcholí celodenní adorace svátostným požehnáním.

Pěší pouť na Sv. Hostýn

Tato pouť se v Drahotuších stala opět tradicí. Putuje se nepřetržitě od r. 2010 vždy 1. sobotu v říjnu, což je letos 5. října. Poutníci vycházejí v 6:15 od drahotušského kostela a ve 14:00 je na Sv. Hostýně slavena mše svatá. Zpět se jede linkovými autobusy. Kromě této pouti se na Sv. Hostýn vypravuje 2x ročně autobus poutníků.