Dnes každá farnost slavila něco jiného. Pouze v Drahotušské farnosti se slavilo mezidobí, v Partutovicích 230 let od posvěcení kostela a v Boškově patronku sv. Marii Magdalenu a zároveň 811 let od existence tamního kostela. To a ještě více se dozvíte v Infolistu, nicméně hlavně zveme na pouť ke sv. Anně v Drahotuších, mše sv. příští neděli v 10:15 před kaplí sv. Anny a novokněžské požehnání P. Jana Faltýnka ve 14:00 ve farním kostele sv. Vavřince (mše sv. v Potštátě v 7:30 a Partutovicích 8:45)