Pořad bohoslužeb 2.8.2020-16.8.2020

  • Nedělní mše svaté budou bývat takto: Drahotuše 8:00, Střítež nad Ludinou 9:30 a Jindřichov u Hranic 11:00.
  • Otec Radomír prosí ochotné ženy, jestli by tento týden vygruntovaly na faře v Drahotuších po jeho vystěhování. Přijďte prosím v úterý v 8:30.
  • V Drahotuších se slaví sv. Vavřinec v neděli 9.8. v 8:00.
  • V týdnu od 10.8. má o. Michal dovolenou.
  • Pouť k Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 16.8. v Jindřichově v 9:30 a Milenově v 15:00.
  • Níže si můžete otevřít kompletní pořad bohoslužeb ve farnostech Drahotuše, Střítež nad Ludinou a Jindřichov u Hranic. Přejeme vám požehnaný prázdninový čas…

Ohlášky na 17. neděli v mezidobí

Kromě toho, že je 17. neděle v mezidobí, je třeba říci, že v Drahotuších slaví pouť ke cti sv. Jáchyma a Anny, mši sv. v 10:00 slaví P. František Dobeš. Nezapomeňme také na adorační den, v pátek 31.7. od 9:00. Díky moc všem, kteří se zapojili do adoračních služeb. Přijďte i další. Je to užitečně strávený čas pro celou olomouckou arcidiecézi.

Na „drahotušské“ straně budou nedělní mše svaté bývat takto: Drahotuše 8:00, Střítež nad Ludinou 9:30 a Jindřichov u Hranic 11:00. Sobotní mše sv. v 18:00 jsou zatím stanoveny v tomto pořadí: 8.8. Velká, 15.8. Středolesí, 22.8. Radíkov a 29.8. Slavíč. V Milenově bude poutní mše sv. v neděli 16.8. k Nanebevzetí Panny Marie a toho dne v obvyklý čas slaví hody také v Jindřichově.

V Potštátě a Partutovicích bude slavit mši svatou novokněz P. Milan Maštera. Také je důležité připomenout nové časy nedělních bohoslužeb: Potštát 8:00 a Partutovice 9:30. V týdnu převezme obě farnosti P. František Dostál, který bude slavit nedělní mše sv. 2.8. Pořad bohoslužeb pro Partutovice a Potštát je napsán pouze přibližně, řiďte se tím, co uslyšíte v ohláškách především, co se týče bohoslužeb ve všední dny.

Číst více

Adorace u Božího hrobu aj.

V Drahotuších jsou dosud volné časy mezi 22:00- 04:00 čili z pátku na sobotu. V Partutovicích bude volně otevřený kostel v sobotu 8:00 – 12:00 k osobní modlitbě.

Všude pochopitelně platí bezpečnostní předpisy. Rodiny mohou přijít i ve větším počtu než 2.

Ve čtvrtek jsou obřady v 19:00, v pátek v 15:00 a vigilii Vzkříšení budeme slavit v neděli za svítání ve 4:30. Bude-li to možné, buďte v tyto časy duchovně se mnou. Děkuji.

Jinak platí, že ti, kdo mají úmysl mše svaté, mohou se jí v počtu 1-2 osob zúčastnit. o.Radomír

Povzbuzení farníkům v tomto čase

Počínaje nedělí 15.3.2020 až do odvolání jsou prázdné kropenky se svěcenou vodou ve vstupu do kostela. Kříž je však doporučeno udělat – zachovat si připomínku touhy po křestní čistotě.

Nyní je mše svatá slavena pouze soukromně a to v celé ČR!

Je možné sledovat katolickou mši sv. např. na Proglase (9h a 19:30), TV Noe (10:30) či na internetu za Sv.Hostýna a ještě mnohé další na seznamu, který je i s odkazy na webu:

https://www.mseonline.cz

Pro domácí liturgii využijte, prosím, následující:

Pro prožívání domácí bohoslužby s dětmi budou konkrtétní instrukce v Infolistu a také je možné se inspirovat následujícím videem:

V tomto čase je velmi důležitá modlitba, podívejte se na následující soubory:

Ne méně důležitá je také praktická pomoc odborníků, kteří nám poradí, jak se v tomto čase chovat:

Aktuální informace vycházejí také od našich biskupů: https://www.ado.cz/

Svátost pomazání nemocných bude patrně až v době velikonoční.

Biskupové nás sice v tomto čase zprostili závazku osobní účasti na nedělní mši svaté, ale neděli je třeba oslavit, je to přece den Kristova zmrtvýchvstání! Místem oslavy je v tomto čase zvláště rodina.

Je pravděpodobné, že výše uvedené pokyny se mohou do neděle změnit.

Papež i arcibiskup (především všechny katolíky) vyzývají k modlitbě Růžence či Korunky nebo alespoň Otčenáš a Zdrávas denně ve 20h za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli Mariánské sloupy a kostely.

V Drahotuších 16.3. 2020 13:00  P.Radomír Šidleja, farář Drahotuše (upraveno 28.3. 2020 k 7:00)

Mediální přenosy mší sv. z celé ČR – 3. neděle postní

Máte-li přístup k internetu, je z celé ČR nabídka přímých přenosů mší svatých prakticky během celé neděle a každý všední den. Platí i nabídka TV Noe (neděle 10:30) nebo Rádia Proglas (neděle 9:00 a 19:30 – pouze poslech). Byl sice vydán farní Infolist, ale situace se mění často, orientačně si ho můžete níže přečíst.

https://www.mseonline.cz/

Číst více