Vzhledem k vládním opatřením není možné se zúčasnit mší svatých, níže uvedené intence budou odslouženy o. Michalem bez účasti lidu. Doporučujeme prožít mši svatou alespoň skrze sdělovací prostředky – TV NOE, Radio Proglas, nebo přenosy na internetu www.mseonline.cz)

Bohoslužby-2020-10-25