Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých. Vzhledem k obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat převodem z účtu:

Bankovní spojení farnosti Drahotuše 1880253309/0800
Farnost Střítež nad Ludinou 1880250319/0800
Farnost Jindřichov 1880251389/0800

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti. Dárci si mohou požádat o Potvrzení o poskytnutém daru pro odečet daňového základu na emailové adrese fadrahotuse@ado.cz

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.