Jesličky v Lipné

Díky farníkům z Potštátu, že připravili vánoční bohoslužbu v Lipné. Letos se také našel místní betlém, který byl i s další výzdobou skrze obětavé farníky nachystán. Díky také všem zúčastněným farníkům i poutníkům. Pomalu se z Lipné stává vyhledávané poutní místo a to je dobře i pro celou potštátskou farnost.