Díky farníkům z Potštátu, že připravili vánoční bohoslužbu v Lipné. Letos se také našel místní betlém, který byl i s další výzdobou skrze obětavé farníky nachystán. Díky také všem zúčastněným farníkům i poutníkům. Pomalu se z Lipné stává vyhledávané poutní místo a to je dobře i pro celou potštátskou farnost.

„Znázornit událost Ježíšova narození je totéž co prostě a radostně zvěstovat tajemství vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, které vystupuje ze stránek Písma svatého.“ FRANTIŠEK, Admirabile signum z 1.12. 2019