Na fotky příměstského tábora se můžete průběžně dívat zde: https://www.signaly.cz/fotky/79206

Infolist z neděle vkládám aktuální. Omlouvám se za chybu, původně zde byl nahrán měsíc starý soubor. Škoda, že jsem nebyl informován dříve. Snad se to už nebude opakovat.

Textový přepis:

Dnes: *Při mši svaté poznáte o. Jana Larische  z Ostravy, neboť o. Radomír má dovolenou.

*Infolist farností již zřejmě naposledy vychází pro Drahotuše, Partutovice a Potštát. Potom bude mít prázdniny do rozhodnutí kněží, kteří nově budou spravovat farnosti a s pomocí Vás, farníků, kteří cítíte radost, že máte mezi sebou kněze.

*Tímto díky všem přispěvatelům. Posledních roky v drahotušských farnostech nebyl problém naplnit jej podstatnými informacemi, takže je jisté, že se stále něco nového děje.

V týdnu: PO – PÁ *Drahotušskou faru bude od 7:30 do 15:30 obšťastňovat příměstský tábor Centra pro rodinu Jitřenka Hranice. Budou detektivy, kteří řeší biblické případy.

*Vojta se bude pohybovat někde kolem příměstského tábora, bude-li cokoli potřeba, odchytněte si ho, po táboře může být někde na cestách.

*o.Radomír je na cyklopouti po středo- severo- a východočeských poutních místech.

Mše sv.: SO–Praha; Týnský chrám, NE–Tetín, PO-Říp, ÚT-Filipov, ST-Hejnice, ČT-Malé Svatoňovice, PÁ-Broumov (za farníky), SO-Mor.Třebová, od neděle v týdnu zas „doma“

PO*P. Josef Červenka zve do Soběchleb na fatimský den a slibuje novokněžské požehnání (pochopitelně od novokněze), růženec začíná v 17:30, pak mše sv. a dál.

ÚT * 7:30 v Drahotuších zveme děti na adoraci – Nepodmiňuje se účastí na táboře.

ST * 18:30 v Drahotuších – pravidelná adorace

PÁ * 7:30 v Drahotuších – mše sv. pro děti k začátku táborového řešení případu „Apoštola proti apoštolům“. Mši sv. slaví P. Petr Utíkal.

*21h v Hranicích pro koledníky Mia a bílý lev v letním kině za 50 Kč.

SO *19:00 v Radíkově mše sv. je z 16. neděle v mezidobí.

Příští neděli: *Psána je sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Nebude-li Infolist, budou zajisté nějaké ohlášky hlášené i psané.

*Pro P. Radomíra Šidleje to budou poslední nedělní mše sv., které bude zde slavit.

*P. Michal Zahálka bude mít v Drahotuších 1. nedělní mši a po ní se rád setká s farníky z pastorační rady a dalšími zájemci s heslem: „v přístavku na faře poznej svého faráře“.

*V Drahotuších a Partutovicích se slaví výročí posvěcení kostela, v Drahotuších dokonce kulaté a přímo v den slavnostního vysvěcení.

*V Boškově slaví sv. Marii Magdalenu, patronku obce a bývalé farnosti. Mše sv. v 11:00 je místo Potštátu. Přijeďte na pouť připomenout si apoštolku apoštolů.

„Svatoanenská neděle“ 26.8. *v Drahotuších bude mše sv. u sv. Anny v 10:00 s biskupským delegátem pro pastoraci, P. Petrem Bulvasem.

*v Potštátě a Partutovicích přivítají nové kněze, se kterými se budou setkávat. P. Rado-mír již bude v Krásensku a v dalších farnostech, které má nově svěřeny k pastorační péči.

*v Potštátě bude mše sv. slavena za oběti dopravních nehod na místních silnicích.

*Sv. Anna se též slaví na Staré Vodě, také od soboty (SO 10:00 a NE 15:00)

Bližší nabídka k pouti sv. Anny v Drahotuších 24.-26.7.

PÁ – 19:00 divadelní představení DS Tyl „Dědeček aneb Musíme tam všichni“ U Jelena. Kolem kostela dobové stánky, studio Bez kliky, SO 15h –divadelní loutková dílna Romana Prokeše, příjem soutěžních vzorků „O nejlepší hodový koláč“, vyhodnocení 16:30, 17:00 harmonikářka. NE 15:00 – 18:00 – Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky, 16:00 divadlo.  

Adorační den farnosti Drahotuše PÁ 31.7. od 9:00 do 18:00

Udělejme si ten čas všichni a prožijme opravdovou radost z blízkosti Pána. Je na čase pomalu se začít psát na adorační hodiny – skupiny či rodiny. Bude-li adorační rozpis o sv. Anně plný či přeplněný, vydáváme svědectví o zájmu a zdravé víře naší farnosti.

Pouť ministrantů na Sv. Hostýn místo ministrantského putovního tábora

*Jednodenní pěší pouť na Sv. Hostýn v úterý 21. 7. Je připomínkou jubilea sv. Jana Sarkandra, 8:30 v Holešově u kaple sv. Anny vedle zámku. Zakončení v Bystřici p. H. v 17:00 u vlaku. Mše sv., pěší putování, bazilika od sklepa po věž P. Martin Vévoda

*Rád vezmu i naše ministranty z Bystřice nahoru, odj. link. autobusy 7:36 z Drahotuš, 8:05 ze Šromotova v Hranicích. Proběhneme celý hostýnský kopec (křížová cesta, rozhledna, hřbitov, stánky) a aktivně počkáme na ostatní ministranty olomoucké arcidiecéze, do 20h se vrátíme. Stačí lehkou svačinu, oběd si dáme v restauraci. Vojta

Svatební ohlášky svátosti manželství

*Snoubenci Ondřej Tureček z Velké, farnost Drahotuše a Michaela Nová-ková z Hranic si ji plánují 24.10. v 11h v kostele sv. Vavřince v Drahotuších.

* Petr Pátík ze Žalkovic, okr. Kroměříž a Michaela Janíčková z Partutovic již 3.10. 2020 v kostele sv. Mikuláše v Partutovicích.

Dobře nám to vychází, teď čas přání přichází.

Kdo narodil se 1960, ten nyní slaví 60. Blíží se ten slavný den, kdy pan Josef Krejčiřík na svět byl přiveden. Muž to tichý, skromný, čistý, ve své víře je si jistý. V tom potštátském kostele vždy se tváří vesele. Kéž jeho tichá dobrá víra taky srdce otevírá, dobré ať ho povzbudí, ať se nikdy nenudí. Od Boha ať je všeho k mání, toť od farníků zbožné přání

Tip na výlet – výstava Cestou rytířských ctností na hradě Lipnici

Jak vzrušující byl život středověkých rytířů. Výstava je inspirována rytířským ideálem sedmera ctností, ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičen a posilován. Více: https://www.hrad-lipnice.cz/cs/zpravy/61075-nove-vystavy-na-hrade-lipnici Skvělé doporučení zaslala za CPR Jitřenka Hranice Mgr. Marie Kaňovská

Antiochia v Lipovci (blízko nového působiště o. Radomíra)

Lipovec se nachází na okraji Moravského krasu. Má cca 1200 obyvatel, do kostela chodí asi 150 lidí, hlavně staršího věku. http://lipovec.mojefarnost.cz/ Je to pozvánka hlavně pro mládež, aby vydávala svědectví na týden od teď do začátku srpna. Více: www.antiochia.cz