ať všichni víte, co se děje:

Dnes: *Církev u nás slaví Slavnost sv. C+M. Z Velehradu vysílá ČT hlavní mši sv.v 10:30

*V Potštátě po delší době 1. sv. přijímání. Modleme se za předávání víry v rodinách, zvláště dnes za rodiny prvokomunikantů Markéty a Gabriely.

*Katolický týdeník je dnes dvojčíslo za 30Kč; příští neděli tedy nebude.

V týdnu: PO *Je státní svátek, nic nebrání tomu, aby v Drahotuších byla mše sv. v 9h. Neslavíme ovšem Jana Husa, byť je bez pochyby významnou osobností českých dějin; v liturgii je buď všední den nebo sv. Marie Goretti, panna a mučednice.

*Ze tří olomouckých novokněží již 2 primici měli, zbývá P. Vojtěch Radoch, který ji má. v 15:00 na poutním místě Sv. Antoníček u Blatnice. Nabízím místa v autě. Odj 13h.o.Rad.

*Církev ČS husitská si jistě připomene kromě památky mistra Jana Husa výročí 100 let existence a tradičně v 15:00 přenáší ČT jejich bohoslužby z Betlémské kaple v Praze.

ÚT V odpoledních hodinách zkusí o.Radomír navštívit s o.Michalem pár rodin z farnosti.

ČT Nastane malá výměna, mše sv. nebude v Potštátě, ale v 17:00 v Drahotuších.

PÁ Mše sv. bude v Potštátě ráno již v 7:30

SO V olomoucké katedrále budou vysvěceni noví jáhnové v 9:30.

*Mše sv. na vesnicích budou: 18.7. Radíkov 19:00, 25.7. Středolesí a Slavíč – obojí 18:00.

Příští neděli: *Je předposlední nedělní mše sv. v Drahotuších s o. Radomírem, následující neděli 19.7. bude mít mši sv. spolu s P. Michalem Zahálkou – novým administrátorem.

*V týdnu po 12.7. bude mít o.Radomír dovolenou a po ní se už bude intenzivně stěhovat.

*Infolist farností již naposledy vyjde v podobě pro Drahotuše, Partutovice a Potštát. Další farní zpravodajství bude věcí nástupců, Partutovice a Potštát budou spravovány z Hranic.

*V té souvislosti dojde ke změnám v kontaktech i webových stránek.

Na Cyrila a Metoděje, to se jistě dobře přeje.

*Sic o týden opožděně,budeme přát zbožné ženě;85 let v Drahotuších září,vždy s veselou tváří:paní Marie Pelcová-víru pevnou v srdci má. Ráda u společného stolu slaví slavnost apoštolů,kterou Ježíš odkázal;tuto víru šíří dál.Takže všichni nyní přejem, ať jako Cyril s Metodějem nese radost z víry svaté, jejich dílem započaté.

*Další jistá dobrá žena krásným věkem obdařena paní Libuše Venclová ze 70 jistě radost má. Pozadu jistě nebudeme, když  také my popřejeme do Partutovic, ať všeho dobrého má ještě víc. Tak to přejí Vojta, o. Radomír, farníci  a všichni další přející.

Adorační den farnosti Drahotuše v pátek 31.7. od 9:00 do mše sv. v 18:00

Po Anenské pouti má farnost Drahotuše adorační den. Prosíme, nenechávejte tento vzácný čas jen těm,kteří se stejně stále modlí a vyprošují farnosti mnoho Božích milostí. Udělejte si ten čas taky a prožijete opravdovou radost z blíz-kosti Pána. Je na čase pomalu se začít psát na adorační hodiny – skupiny či rodiny. Vojta

Příměstský tábor v Drahotuších: PO 13.7. – PÁ 17-7.;  2.turnus 24. – 28. 8. Ústí

Už se blíží „Biblický detektiv“, má pro vás spoustu případů. Tak pojďme je řešit. Vojta

Výročí posvěcení kostelů, sv. Marie Magdalena v Boškově a Sv. Anna

*V neděli 19.7. se představí v Drahotuších o. Michal Zahálka při mši sv. v 8:00 a výročí 210 let od posvěcení kostela. V Partutovicích bude mít mši sv. ještě o. Radomír k výročí posvěcení kostela v 9:35 a v Boškově poutní ke sv. Marii Magdaleně v 11:00. V Boškově bude mše sv. místo farní mše sv. v Potštátě.

*V neděli 26.7. v Drahotuších bude slavnostní mše sv. na hřbitově u sv. Anny v 10:00, na kterou byl pozván biskupský vikář pro pastoraci P. Petr Bulvas. Poutní atrakce tradičně probíhají již v sobotu před tím. V sobotu před tím zveme nejen cyklisty na Starou Vodu.

Charita Hranice zve všechny vedoucí skupinek, koledníčky Tříkrálové sbírky…

s jejich rodiči a přáteli na rodinný film MIA A BÍLÝ LEV v pátek 17. 7. ve 21:00 v Letním kině v Hranicích Vstupné 50 Kč (koledníčci duhové tříkrálové šátky s sebou)

Pouť ministrantů na Sv. Hostýn místo ministrantského putovního tábora

Jelikož je obtížné splnit v programu všechny požadované hygienické  normy. Proto jsme se rozhodli, že jako náhradu všechny pozveme na jednodenní pěší pouť na Sv. Hostýn v úterý 21. 7. Je zároveň připomínkou jubilea sv. Jana Sarkandra, který za svého působení v Holešově na Hostýn také putovával, aby pod ochranným pláštěm Panny Marie nacházel bezpečí. 8:30 v Holešově u kaple sv. Anny vedle zámku. Zakončení poutě v Bystřici p. H. v 17:00 u vlaku. S sebou: vhodné oblečení a obuv, pláštěnku, jídlo a pití na celý den.  Mše sv., pěší putování na Sv. Hostýn, prohlídka baziliky od sklepa až po věž P. Martin Vévoda

Zavítejte na Starou radnici na výstavu „Buď připraven!“

Připomíná výročí 100 let skautingu v Hranicích. Představí historii hnutí. Atmosféru skaut-ského tábora dotváří indiánské týpí, podsadový stan i ohniště. Část výstavy je interaktivní. Je připraveno několik úkolů, ve kterých si procvičíte dovednosti, které by měl zvládnout každý správný skaut jako přesnost při zatloukání hřebíku,vázání uzlů či křesání křemenem. Potrvá do neděle 20. 9. a místo vernisáže dernisáž, a to PÁ 18. 9. 17 h. Vstup je zdarma. https://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/bud-pripraven/

Požehnání MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ v Praze

Společnost pro jeho obnovu se obrátila na J. Em. Dominika kardinála Duku OP,arcibiskupa pražského a primase českého s prosbou, aby Mariánský sloup po jeho dokončení požehnal. Pan kardinál této prosbě s upřímným respektem k završené snaze a touze mnoha generací rád vyhověl. Termín žehnání je dán na Slavnost Nanebevzetí P. Marie dne 15. 8. od 10:00 z chrámu Matky Boží před Týnem – přenášet bude i TV Noe. �w�]�G�