Dnes: *Díky a Boží požehnání všem, kteří se zapojili do adoračního dne v Potštátě.

*Je Svátek matek. Nezapomeňte na nějaké překvapení pro maminky a babičky.

Naposled je mše sv. v Drahotuších u sv.Anny

V týdnu: PO * Od dneška může být na mši svaté až 100 lidí +kněz a veškerý„personál“. 

Stále je ale třeba být opatřeni rouškou a dodr-žovat rozestupy. Kropenky jsou stále suché.

*Kdo tomu nevěří, ať si přečte citaci z minulého Infolistu. Tam to má černé na bílém přímo od kardinála Dominika Duky.

*Pomalu se ve většině kostelů tak pořad bohoslužeb dostane trochu do „normálu.“ 

*Na náboženství na faře v Drahotuších se sejdou starší ve 14:30, mladší v 15:55 a v 16:30 k dětské májové pobožnosti (ta je ve stejnou dobu i ve středu).

ÚT *Na náboženství u fary v Partutovicích se sejdou mladší v 15:45

a starší v 16:00 a společně také na dětské májové pobožnosti v 16:40.

ST*Dopoledne kněží mají po delší době společnou děkanátní radu.

*Lze slavit památku Panny Marie Fatimské, výročí 103 let od zjevení.

ČT *Je svátek sv. Matěje, apoštola. Mše sv. v Potštátě se budou slavit již ráno v 8:30.

*K náboženství a májové v Potštátě se sejdeme podle bližší domluvy.

SO * Je svátek sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. ve Středolesí bude již ze 6. velikonoční neděle. Srdečně bychom rádi pozvali početné rodiny, protože jinak se nás tam schází málo.

Příští neděle: *Proběhne sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Mše sv. se již vrátí co do času a místa: 8:00 Drahotuše; 9:35 Partutovice a 11:00 Potštát

*Pokud nenastane změna, měl by skončit v ČR nouzový stav. Avšak důležitá epidemiologická opatření budou nadále platit. Třeba školy jsou pro děti ještě zavřené.

*Je patrné, že se odkládá farní den v Partutovicích. Pomalu bude na čase začít plánovat Noc kostelů, Boží Tělo a farní den v Drahotuších. Další z kalendáře je bez nutností porad.

Májové pobožnosti – úpravy: v Milenově se scházejí NE+PO+ST+PÁ v 18:00

Poděkování všem, kteří se starali i o výzdobu kostela

Po celou dobu „opuštěnosti kostelů“ bylo vidět, že neztratily na své kráse. Žádná květinka  neuvadla a velikonoční výzdoba se taky zvládla a také spousta mimořádností, jako např. mše sv. u sv. Anny. Díky moc všem, kteří v tom byli aktivní. Vypadá to, že jsme na konci nouzového stavu a pomalu se může obnovit dřívější pořádek i v úklidových skupinkách.

Obrázek archanděla Rafaela s modlitbou (v kostelích za 5 Kč)

O archanděli Rafaeli se dozvíte víc četbou knihy Tobiáš. Je patronem nemocných.

Pokladničky postní almužny lze přinést do kostelů již 17. 5. Případně 24.5.

Velikonoční svátost smíření  v Drahotuších bude v neděli 24.5 v 16h.

Společné pomazání nemocných bude v našich farních kostelích 7.6. o.Radomír

Noc kostelů plánovaná v okolí

Černotín – https://www.nockostelu.cz/kostel/1675/  

Drahotuše,Husův sbor – www.nockostelu.cz/kostel/8123/ Libavá, St.Voda – https://www.nockostelu.cz/kostel/8142/

Sv. Kopeček u Ol. – https://www.nockostelu.cz/kostel/64/

Vítkov,Nanebevzetí P.M. – www.nockostelu.cz/kostel/6006/

Měl by být i Potštát a Drahotuše, sv. Vavřinec. Není Lipník ani Hranice; naopak Přerov-všechny kostely,celkem zatím 944 nabídek.www.nockostelu.cz

Na úterý 12. 5. připadá Mezinárodní den zdravotních sester

Česká biskupská konference se na základě prosby ministra zdravotnictví připojuje k oslavě Mezinárodního dne zdravotních sester a v úterý 12. května se ve 12.00 hodin po dobu cca 1 minuty rozezní zvony na kostelních věžích jako poděkování Bohu za ustupující pandemii a na poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám, za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným. Prosíme tímto duchovní správce, aby toto zvonění ve farnostech zajistili. P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

V letošním roce si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra.

*Na místě jeho mučednické smrti, v jemu zasvěcené kapli na olomouckém Hradě, se proto až do prosince 17. V měsíci slaví mše sv.;  v 15:00 tam bude i příští neděli pro 100 osob. www.ado.cz/2020/01/13/vyroci-sv-jana-sarkandra-si-lide-pripominaji-bohosluzbami-v-miste-jeho-umuceni/

*Klement Maria Hofbauer  (200 let od úmrtí) „euro“redemptorista, patron pekařů, zakla-datel klášterů. Silný růžencem působil na prostý lid i na intelektuály. Je výraznou osobností i politické Evropy – ovlivnil Vídeňský kongres a zapříčinil zrušení josefínských dekretů,

Zámkem od Apolla po Marsya: Prohlídka, jaká tu ještě nebyla – a hned tak nebude Neopakovatelnou příležitost prohlédnout si téměř celý zámek jinak, než je obvyklé, připravila Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Návštěvníci si budou moci projít expozice svým vlastním tempem a nahlédnout i do zákoutí, kterými se běžně neprovází. www.ado.cz/2020/05/07/zamkem-od-apolla-po-marsya-prohlidka-jaka-tu-jeste-nebyla-a-hned-tak-nebude/