Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem tr-vale projevovalo v celém našem životě.

Ž 66 Jásejte Bohu všechny země!

  Po 18/5 Út 19/5 St 20/5 Čt 21/5 Pá 22/5 So 23/5 NE 24/5
Drahotuše 18:00 18:30ADORACE 18:00 Radíkov 18:00 8:00
Partutovice 17:30 17:30 Neděle
9:35
Potštát 8:00 11:00

Dnes: *Církev se modlí za pronásledované křesťany a připomíná je sbírkou. U nás bude až příští neděli. Dnes je sbírka na potřeby farnosti.

*Mše sv. opět obvyklé: 8:00 Drahotuše; 9:35 Partutovice a 11:00 Potštát

*Můžete odevzdat krabičku postní almužny (nebo příští neděli)

*Měl by skončit v ČR nouzový stav. Důležitá opatření nadále platí. Jistě jste postřehli při vstupu do kostela. Použijte roušku; rodinné skupinky  a jednotlivci zvažte s ohledem na vzdálenost od ostatních farníků. K přijímání ji (po)odložte.

*Není farní den v Partutovicích. Pomalu je na čase plánovat Noc kostelů, Boží Tělo a farní den v Drahotuších. Další z kalendáře je bez nutností porad.

V týdnu: PO – Drahotuše *14:30 náboženství starších,15:55 mladší, 16:30 májová pro děti (i ve středu), po mši sv. modlitební společenství na faře

ÚT – Partutovice *15:45 náboženství mladší, 16:00 starší, 16:40 májová pro děti

ST *Můžete si připomenout památku Klementa Marie Hofbauera, který má výročí.

* Slaví se předvečer Slavnosti Nanebevstoupení Páně. Mše sv. v 17:30 v Partutovicích.

ČT – Setkání s nekatolickými duchovními; Potštát – 16:00 náboženství a májová pro děti

– Začíná devítidenní novéna ke Slavnosti Seslání Ducha Svatého – vrcholící vigilií

Příští neděli: * Kovářov – 14:30 – pouť k Panně Marii Pomocné – modlitba růžence

*Je den modliteb za církev v Číně a u nás sbírka na pronásledované křesťany.

*Drahotuše – možnost velikonoční svátosti smíření od 16:00 (o.Petr a o.Radomír)

*Drahotuše –setkání pastorační rady v 18h (Noc kostelů 12., Boží Tělo14., farní den 21.6.)

Náboženství po tom, co děti budou opět ve škole

Dle sdělení ředitelky školy v Partutovicích bude již od středy 27.5. ve 13:15 za zvýšených hygienických opatření, ke kterým patří i nesetkávání se tříd, tj. skupiny budou zachovány. V Drahotuších zatím na faře.

V době velikonoční stále – budem přáti dále

Oslovíme Josefa Voldána, neb sedmdesátka mu bude dána. Drahotušská farnost za mnoho mu vděčí, neb o kostel stará se s velikou péčí. Radost z víry velkou má, mnohem víc mu láska dá, v Kristu jeho naděje dobrou cestou jistě je. Přání snad více než kytice předají mu farníci i farnice.

Pouť za rodiny a duchovní povolání 13.6. do Olomouce

Byla plánovaná, ale takto nebude. V děkanátu uvažujeme o pouti rodin v Hranicích. o.Rad.

Pomazání nemocných v našich kostelích při bohoslužbách – NE 7.6.

Výzva k letošní misi Antiochia: Uskuteční se v Lipovci.

Obec na okraji Moravského krasu má zhruba 1200 obyvatel, přičemž

do kostela chodí zhruba 150 lidí, především lidé staršího věku. Vloni

se díky dotaci z EU podařilo opravit a zrekonstruovat celou faru. Více: www.antiochia.cz

Takže chlapi a tátové, pokud jste pro dobrodružství a flexibilní;  zveme vás…

na víkend pro otce s dětmi s průzkumem veřejně nepřístupných jeskyní (pod dohledem jeskyňářů) a to už od 22. do 24. 5. jeskyňářská základna v Březině u Javoříčka. Přihlášky nejlépe dnes, ale už jen jako náhradníci.:-(  Více: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26

NOC KOSTELŮ 2020 BUDE  I VIRTUÁLNÍ

Televize Noe bude 12. 6. živě přenášet všech diecézí ČR. Chceme ukázat, že kořeny, na kterých vyrůstají naše dějiny, jsou i dnes patrné a společenství církve v naší zemi žijí a roz- víjejí se. Každá diecéze – 30 min. V 19.00 se propojí s arcidiecézí pražskou, v 19.30 České Budějovice, 20.00  Olomouc, 20.30 Brno, 21.00 Hradec Králové, 21.30 Plzeň, 22.00 Litoměřice, 22.30 ostravsko-opavská. Během přenosu mohou diváci reagovat a odpovídat na soutěžní otázky. Vylosovaní obdrží dárky prezentující danou diecézi

Dovolená v semináři v Olomouci

AKS nabízí během letních prázdnin ubytování pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny či větší skupiny. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře. K dispozici je vyba-vená kuchyně. V ceně je i povlečení. Ceník ubytování v domě se spo-lečným sociálním zařízení (WC a koupelna na chodbě)  každého patra: 1 lůžko/noc/osoba 350 Kč, 2lůžko/noc/os 300 Kč,  4 lůžko/noc/osoba 200 Kč. Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu.  Více na: sekretariat.aks@ado.cz

Duchovní cvičení ve dnech 3.-7.8. v AKS Olomouc pro mladé muže 17-40 let: „Via

Pro ty, kteří hledají své životní povolání. „Charisma: Dar stávat se darem.“ Vede P. Petr Soukal (z Liturgie.cz) Zvou bohoslovci, více: www.knnezskyseminar.cz/akce/vir/via

Stručně situace pronásledovaných křesťanů (red. zkráceno)

Nadále jsme nejpronásledovanější církví a útlak stále roste. Ze zemí s marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. V Číně – represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem je náboženský fundamentalismus, hlavně islámský. Útoky rostou v hin-duistické Indii a budhistické Barmě či na Srí Lance. Zvláště tragická je situace v zemích Středního východu. S obavami sledujeme osud křesťanů, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má teror v Nigérii, kde jsou křesťané „lovnou zvěří“ pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z teroristické organizace Boko Haram…  V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými v modlitbách! Monika Kahancová , ředitelka CSI ČS

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2020

– modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce. Dobrý pastýř je nejdříve dobrou ovečkou. Ještě dříve, než přijímá vznešenou povinnost být vpředu před svými ovečkami, být s nimi a vracet se pro ztracené, učí se ve škole Božského Srdce svého Pána…