srdečně zveme k slavnostní májové pobožnosti s modlitbou růžence

*Nejlépe dnes (nejpozději do úterý) prosíme o dodání posledních postních pokladniček.

*Je den modliteb za církev v Číně a u nás sbírka na pronásledované křesťany.

„I když už lze slavit veřejné bohoslužby… po dobu krizového stavu se ruší plánované sbírky. Platí to i o sbírce na církevní školství. Ta se letos nekoná. Zároveň ale myslím na to, že pronásledovaní křesťané to mají teď dvojnásob těžké. Pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a následně problémy hospodářské krize.…, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na pomoc křesťanům na Blízkém východě, i když bude skromná. S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná Jan Graubner“

*Drahotuše – možnost velikonoční svátosti smíření od 16:00 (o.Petr a o.Radomír)

*Drahotuše –setkání pastorační rady v 18h (Noc kostelů, Boží Tělo, farní den). Během týdne by se měla setkat i PR Potštátu k  Noci kostelů a Božímu Tělu. Vytvořený program bude na stránkách: Potštát – farní kostel: https://nockostelu.cz/kostel/892/ ; P. Marie /610/ Boškov /9020/ ; Lipná /6992/ a pak i na našich farních stránkách a IL.

V týdnu: *Modlíme se novénu k Duchu Sv.; na Proglasu ve 20h.

Texty jsou na farních stránkách. *Doplňte úmysly mší sv.

PO* všechny „koronavirové“ změny k bohoslužbám žel

vycházejí až na pondělí, tak, že nás už může být 300 za

obvyklých hygienických podmínek (www.ado.cz ).

*Děti 1. st. jdou dobrovolně do školy. Na náboženství

v Drahotuších přijdou ale na faru – 14:30 starší, 15:55 mladší, 16:30 májová (poslední)

ÚT *Partutovice – 16:40 poslední dětská májová   ST *Partutovice – 13:15 náboženství

ČT *Potštát – dle domluvy –  náboženství a májová

SO *Drahotuše, kostel – 20:00 svatodušní vigilie

PO- SO Připrava farních venkovních prostor v Drahotuších na Mamazas a na farní den.

Příští neděli: 16:30 MAMAZAS –Na ukončení májových zveme hlavně rodiny (včetně tatínků) na farní zahradu v Drahotuších. Těšte se také na soutěže a májovou maxizmrzlinu.

Velikonoce nám ještě nekončí a máme tu další výročí

Zdroj nám spolehlivě prozradil, že narozeniny pan Jan Čmiel oslavil. O tom Písmo svaté svědčí, že v 80 je síla větší. Tělo sice možná slábne, víra ta snad neochabne. Naděje je velká dosti, láska, ať ho neopustí. Drahotuše toto věstí, v drahých duších mají štěstí. Vojta i o. Radomír přejí mnoho šťastných chvil.

Liturgické okénko aneb svaté přijímání s rouškou

Většina z nás obvykle přijímá do úst. Tak je to v naší zemi obvyklé. Přijímání na ruku je rovněž možné a v „koronavirové době“ v některých diecézích i dopo-ručené biskupy. Je třeba, aby při sv. přijímání byla zachována úcta: rouška dána alespoň pod bradu a eucharistie nebyla přijímána sunutím pod rouškou do úst (dolní čelist se totiž při otevření úst posunuje J) a mimo jiné se tím mohou oddělit kousíčky hostie. Vojta, o.R.

Jáhenské svěcení některých „Antiošáků“ u sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 20.6.

V 9:00 přijmou od svého biskupa Vojtěcha 4 bohoslovci, mezi nimi Jan Kříž a Milan Werl (oba Antiochie Pot. 2017), kteří nás pozvali. V 9:30 je svěcení i u sv. Václava v Olomouci.

Výzva k letošní misi Antiochia: Uskuteční se v Lipovci.

Obec na okraji Moravského krasu má zhruba 1200 obyvatel, přičemž  do kostela chodí zhruba 150 lidí, především lidé staršího věku. Více: www.antiochia.cz

Znovuotevření výstavy Biblí a modlitebních knih v Jezernici č.p. 119

Čtenářský koutek, zajímavé exponáty, občerstvení. Vždy SO+NE 13 – 19h nebo po do-mluvě do konce listopadu 776 231 293 – srdečně zvou Hašovi P.S. Je  co obdivovat. Vojta

Být sama sebou“ . Týdenní kurz v termínu 27.7.-31.7.

V brněnském Centru naděje a pomoci  (CENAP) se opět připravuje pro dospívající dívky tento oblíbený  kurz. Pokud máte doma dospívající slečnu a rádi byste jí pomohli, aby si udržela sebeúctu, aby dokázala i v náročném období dospívání žít v souladu s Desaterem, pak je to kurz právě „na míru“. Je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících  a uvědomění si svojí jedinečnosti, kdy etické hodnoty jsou předkládány v souladu s morál-ním učením katolické církve. Přihlášky a info https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1

Sté výročí narození sv. Jana Pavla II. a souběžné 25. výročí jeho návštěvy Olomouce …připomene výstava v katedrále sv. Václava. Lidé si při ní od 21. 5. do Noci kostelů 12.6. budou moci prohlédnout informační panely o životě světce, který 2x zavítal i na území olom. arcidiecéze. Karol Wojtyła, jak znělo vlastní jméno papeže,přišel na svět v polských Wadowicích 18. 5. 1920. Připomínáme 2 jeho návštěvy naší arcidiecéze: 18. 4. 1990 se v rámci své vůbec 1. cesty do postkomunistických zemí zastavil i na Velehradě, a 21.5.1995 při návštěvě Olomouce svatořečil Jana Sarkan-dra a Zdislavu z Lemberka a setkal se s mladými lidmi na Sv. Kopečku.

Arcibiskupský palác se znovu otevírá. V pondělí 25. 5. znovu otevře pro veřejnost. Prohlídku historických sálů, ve kterých před 25 lety pobýval papež Jan Pavel II., v letošní turistické sezóně zpestří i 2 zajímavé a běžně nevystavované obrazy. Posl. květnový týden je zvýhodněné vstupné 80/40Kč. PO – SO 10 – 17h; s průvodcem SO každých 30 min. Ostat. dny v celou hodinu.  https://www.ado.cz

Zatím nebyla zrušena úleva od povinné fyzické účasti na mši sv. v neděli, nicméně podle svého svědomí by zdraví bez ryzika nakažení měli být přítomni ve společenství, i když mše svaté jsou nadále dostupné na internetu i v televizi. https://www.mseonline.cz/

Ve všední dny jsou mše sv. podle pořadu bohoslužeb v Infolistu, nedělní budou již normálně: 8:00 Drahotuše (farní), 9:35 Partutovice a 11:00 Potštát (farní)

SO 23.5.   Radíkov 18:00  
  7. velikonoční Drahotuše 8:00 Za+Františka a Marii Vránovy a rodiče z obou stran
NE 24.5. Den modliteb za církev v Číně Partutovice 9:35  
  Sbírka na pronásledované křesťany Potštát 11:00 Za+Gizelu a Miroslava Glacovy a syna Josefa
  K Panně Marii Pomocné Kovářov 14:30 Společná modlitba růžence
PO 25.5. až 300 lidí na mši sv. Drahotuše 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
ÚT 26.5. Sv. Filip Neri Partutovice 17:30  
ST 27.5.   Partutovice 17:30 Za Annu Haitlovou, manžela a dcery
    Drahotuše 18:30 ADORACE
ČT 28.5.   Potštát 8:00 Na úmysl dárce
PÁ 29.5.   Drahotuše 18:00 Za+ Josefa Šutu a *i+ rodinu
SO 30.5. Sv. Zdislava Slavíč 18:00  
    Drahotuše 20:00 Svatodušní vigilie
  Seslání Ducha Svatého Drahotuše 8:00 Za rodinu Těšíkovu
NE 31.5. ruší se sbírka na církevní školství Partutovice 9:35 Za Františka Potsche, manželku, 2 bratry, synovce a * rodinu
    Potštát 11:00  
    Drahotuše 17:00 MAMAZAS

h