33. neděle v mezidobí

Dnes o. arcibiskup upozorňuje v návaznosti na přečtené evangelium na společenství, která se odchylují od církve. Některé výraznější aktuální v diecézi jmenuje, ale to neznamená, že máte naletět jiným nejmenovaným, které odvádějí od Krista a církve.

Upozornění otce arcibiskupa věřícím

Drazí bratři a sestry, k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví.