Farní aktivity

 • Farní evangelizační buňky (3 skup.)
 • Modlitební společenství
 • Živý růženec (3 skupiny)
 • Výuka náboženství (3 skupiny)
 • Úklidové skupiny (4)
 • Pletení obvazů pro malomocné
 • Akční brigády
 • Chrámový sbor – příležitostně
 • Spolčátko, bohoslužby pro děti
 • Ministranti, schola

Pravidelné akce

Leden

 • Tříkrálová sbírka
 • Ekumenické bohoslužby (3)
 • Společenský večer farností

Únor

 • Modlitba u Panny Marie Lurdské v Drahotuších (11.2. a květen+říjen)
 • Pouť sv. Valentýna v Drah. (ke 14.2.)

Březen

 • Křížové cesty – neděle
 • Křížová cesta pro cyklisty
 • Misijní koláč (4. neděle postní)
 • Pouť ke sv. Josefu ve Slavíči
 • Florbalový turnaj ministrantů
 • Křížová cesta Velký pátek u sv. Anny
 • Udílení společ. pomazání nemocných, Velikonoční sv.smíření

Duben

 • Velikonoce (Třídenní, Boží hrob, Vigilie)
 • Pouť autobusem na Sv. Hostýn (a na podzim)

Květen

 • Májové pobožnosti
 • Akce „Bílý kámen“ (cyklo Libavá)
 • Sv. Florián v Drahotuších
 • Den matek
 • Malá mariánská zahradní slavnost
 • Svatodušní novéna a vigilie
 • Noc kostelů

Červen

 • Pouť k sv. Antonínu ve Středolesí
 • Farní den
 • Boží Tělo
 • Výlet pro děti z náboženství
 • Den otců na Svačince v Hrabůvce (organizuje CPR Jitřenka Hranice)

Červenec

 • Z Rybář Bečvou a Moravou k Velehradu (rafty)
 • Ekumenická bohoslužba CČSH
 • Výročí posvěcení kostela
 • Příměstský tábor (organizuje CPR Jitřenka Hranice)
 • Sobotní cyklopouť na ke sv. Anně na Starou Vodu
 • Pouť k sv. Anně v Drahotuších
 • Adorační den farnosti (31.7.)
 • Tvorba děkanátního kalendáře

Srpen

 • Pouť k sv. Vavřinci v Drahotuších (k 11.8.)
 • Pouť k Nanebevzetí Panny Marie v Milenově (k 15.8.)
 • Farní tábor

Září

 • Žehnání školákům
 • Farní zájezd na poutní místa
 • Pouť k Povýšení Sv. Kříže ve Velké (ke 14.9.)
 • Pouť k sv. Václavu v Radíkově (28.9.)

Říjen

 • Pěší pouť na Sv. Hostýn (1. SO)
 • Dožínky (2. NE)
 • Misijní neděle
 • Ekumenická bohoslužba v kasárnách v Hranicích u sv. Barbory

Listopad

 • Dušičková pobožnost na hřbitově u Sv. Anny

Prosinec

 • Roráty, Vánoční bohoslužby
 • Živý betlém (26.12.)