Z důvodu onemocnění vypomáhajícího kněze je změna v časech bohoslužeb:

Střítež nad Ludinou

VELKÝ PÁTEK – obřady budou ve 14:30

BÍLÁ SOBOTA – vigilie se pro nemoc ruší

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – mše sv. bude v 11:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše sv. bude v 9:30

Jindřichov

změna pouze v pondělí: mše sv. bude v 11:00