Kromě toho, že je 17. neděle v mezidobí, je třeba říci, že v Drahotuších slaví pouť ke cti sv. Jáchyma a Anny, mši sv. v 10:00 slaví P. František Dobeš. Nezapomeňme také na adorační den, v pátek 31.7. od 9:00. Díky moc všem, kteří se zapojili do adoračních služeb. Přijďte i další. Je to užitečně strávený čas pro celou olomouckou arcidiecézi.

Na „drahotušské“ straně budou nedělní mše svaté bývat takto: Drahotuše 8:00, Střítež nad Ludinou 9:30 a Jindřichov u Hranic 11:00. Sobotní mše sv. v 18:00 jsou zatím stanoveny v tomto pořadí: 8.8. Velká, 15.8. Středolesí, 22.8. Radíkov a 29.8. Slavíč. V Milenově bude poutní mše sv. v neděli 16.8. k Nanebevzetí Panny Marie a toho dne v obvyklý čas slaví hody také v Jindřichově.

V Potštátě a Partutovicích bude slavit mši svatou novokněz P. Milan Maštera. Také je důležité připomenout nové časy nedělních bohoslužeb: Potštát 8:00 a Partutovice 9:30. V týdnu převezme obě farnosti P. František Dostál, který bude slavit nedělní mše sv. 2.8. Pořad bohoslužeb pro Partutovice a Potštát je napsán pouze přibližně, řiďte se tím, co uslyšíte v ohláškách především, co se týče bohoslužeb ve všední dny.

  Středolesí18:00 
SO 25.7. Slavíč18:00 
  NE 26.7. Jindřichov8:00dle místního kalendáře
17. v mezidobíStřítež nad Ludinou9:30dle místního kalendáře
 Sv. AnnaDrahotuše – Sv. Anna10:00Za Zdeňka Cagaše, rodiče, prarodiče a DVO
PO 27.7.Sv. Gorazd a druhovéDrahotuše15:00Requiem za + Ladislava Voldána
ÚT 28.7.    
ST 29.7.Sv. MartaJindřichov19:30dle místního kalendáře
ČT 30.7.Sv. Petr ChryzologStřítež nad Ludinou18:30dle místního kalendáře
PÁ 31.7.Sv. IgnácDrahotuše9:00Zahájení adoračního dne farnosti
  Drahotuše18:00volný úmysl
SO 1.8.Sv. Alfons z LiguoriJindřichov14:00Svatební mše sv.:  Jan Biskup a Eva Hlavatá
NE 2.8. Drahotuše8:00Za + Václava a Alžbětu Juříčkovi, Romana Říhu a * rodinu
 18. v mezidobíStřítež nad Ludinou9:30dle místního kalendáře
  Jindřichov11:00dle místního kalendáře

  Středolesí18:00 
SO 25.7. Slavíč18:00 
  NE 26.7. Potštát8:00Za potštátské občany, kteří zahynuli na silnicích
17. v mezidobíPartutovice9:30Za Annu a Adolfa Brhelovy a Vladimíra a Anežku Biskupovy
 Sv. AnnaDrahotuše – Sv. Anna10:00Poutní mše sv.
  Stará Voda15:00Poutní mše sv.
PO 27.7.Sv. Gorazd a druhové   
ÚT 28.7. Partutovice17:30Za Marii Remešovou, manžela, syna, dceru, rodiče,sour.
ST 29.7.Sv. MartaPartutovice17:30Dle místního kalendáře
ČT 30.7. Potštát17:30Dle místního kalendáře
PÁ 31.7.Sv. Ignác   
SO 1.8.Sv. Alfons z Liguori   
NE 2.8. Potštát8:00Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o další ochranu
 18. v mezidobíPartutovice9:30Poděkování za dar života s prosbou o dary DS pro celou rodinu