Díky o. Januszovi za tuto pouť- mé pokračování pouti po stopách sv. Vojtěcha. Od nás jsem nejel sám, ale i mnoho známých. Na všech 4 poutních místech (Hnězdně, Lichni, Niepokalanowě i Čenstochové) jsme byli krátce a silně.

V Hnězdně jsem si více uvědomil, jaký poklad pro polský národ stále je sv. Vojtěch. V Lichni jsem žasl nad tím, jak ze skrovné výzvy Matky Boží k umístění maličkého obrázku postupně vzniklo veliké poutní místo, které je mj. i poděkováním za papeže sv. Jana Pavla II. Městečko Neposkvrněné – Niepokalanowo dýchalo sv. Maxmiliánem M. Kolbem, úctou k Neposkvrněné PM a neustálou adorací za pokoj a mír ve světě. Ač v Čenstochové jsme měli jen malou zastávku, byla významná. Zde se i uprostřed noci naplnila svatyně věřícími z celého města, aby večerní modlitbou (zvanou Apel – ten byl i v Lichni) naposledy pozdravili Matku Boží. To a ještě více si odnáším z této pouti. https://vvrh.signaly.cz/1910/pout-do-polska-za-sv-vojtechem