Ještě svatební ohlášky a gratulace: slečna Lucie Trefilová z Drahotuš a pan Milan Novotný uzavřou církevní sňatek v pátek 13.9. 2019 ve 12:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Kéž Pán žehná těmto mladým lidem v jejich společném soužití.