Stalo se již jistou tradicí od r. 2012.

Tentokrát, abychom více pronikli do lůna hostitelů, byla společná modlitba uspořádána podle Kalousovy pobožnosti. Velký zájem byl též o husitský strom, ze kterého si každý mohl odnést nějakou modlitbu. Od kazatele Ladislava jsem dostal úkol, abych mu vybral nějakou echt katolickou modlitbu, tak jsem mu vybral tu, kterou se modlíme někdy v ranních chválách.

Podívejte se na obrázky: https://www.signaly.cz/fotky/75493