Pět přihlášených dětí z Partutovic s babičkou, sedm z Drahotuš s maminkou, panem farářem, o. Radomírem, a pastoračním asistentem a také 14 dětí ZŠ Loučka u Lipníka se svým panem farářem, o. Petrem, jsme z větší části naplnili autobus a směřovali na poutní místo Provodov, kde nás přivítal místní pan farář, odtamtud jsme se vydali pěšky na zříceninu hradu Světlov a cestou se osvěžili vynikající vodou z poutního místa i od studánky v lese. Pak opět jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl na další poutní místo, kde nás opět čekal místní pan farář, abychom se jako v Provodově společně pomodlili a něco zajímavého dozvěděli a nakonec si pořídili i poutní oplatky.

Bylo nádherné vedro a bouřku jsme prožili uvnitř kostela ve Štípě zrovna, když si děti prohlížely kryptu. Bylo vynikající společenství, ač ne všechny děti se nám podařilo utahat. V autobuse zněla kytara o. Petra a po celou dobu bylo veselo. Vysvědčení jsme dětem tentokrát ještě nedávaly, abychom je neodradili od pokračování hodin náboženství. Školní rok přece z daleka ještě nekončí.

A něco málo se také fotilo, tak se můžete podívat na náhled ze Signálů:

https://www.signaly.cz/fotky/75250