Díky všem farníkům, kteří se zapojili, přišli a ukázali svoji radost. Prožili jsme krásné farní odpoledne. Děti si mohly udělat pizzu, lozit po lezecké stěně, vyzkoušet soutěžní úkoly. Všichni ostatní tvořili společenství při hudbě, dobrém občerstvení, vzájemných rozhovorech, podívali se na výrobu hostií k prvnímu sv. přijímání či ochutnali mešní víno.

https://www.signaly.cz/farni-den-drahotuse-3

V Drahotuších utvoříme společenství při farním dnu, na který od 14:00 zveme všechny.

*Na farním dni se můžete podílet: ►Napečení dobrot na stoly ►Potřebujeme ochotné muže, otce, slečny či matky na vedení stanovišť pro děti. ►Kromě drobných soutěží pro děti bude k dispozici hřiště a lezecká stěna. ►Dobré jídlo, pití a velká možnost setkávání. ►Hudba rozmanitá a mohou se zapojit všichni.