O. Michal a pan Ant. Richter v hasičské uniformě. Fotografie byla pořízena 28.9. před kaplí sv. Václava v Radíkově po skončení slavnostní bohoslužby.