Od 27. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení, pro kostel v Drahotuších a Jindřichově je to počet 20-ti osob, ve Stříteži n/L je kapacita pro 18 věřících. Prosím zapište se na seznam ve vchodu kostela nebo sákristii.