O Slavnosti Nejsvětější Trojice, 16.6. 2019 jsme se opět společně sešli (skutečně ve 14:30, v žádném médiu nebyl napsaný jiný čas, takže informační šumy, že to mělo být v jiný čas, což nikdy za posledních nejméně 10 let nebylo jinak, se nezakládají na pravdě). Nicméně po 15. hodině se udála událost zcela nečekaná: obec Olšovec, pod kterou Boňkov spadá, farností však pod Potštát, nechala opravit místní zvoničku a tak na Boňkovské pouti byla po společné pobožnosti požehnána místním panem farářem, P. Radomírem Šidlejou.

Ostatně víkend na slavnost Nejsvětější Trojice byl skutečně náročný a krásný. V pátek odpoledne jsme se zúčastnili posezení s oslavenci v Partutovicích, načež nás čekalo v Potštátě zahájení Potštátských slavností mší sv. v kostele Panny Marie, následně žehnání hrobky hraběcího rodu a malý koncert ZUŠ.

V sobotu se ministranti děkanátu sešli, aby si společně zahráli hru, načež večer byla pouť ke sv. Antonínu ve Středolesí.

V neděli byly prohozeny termíny mší svatých, aby v krásný čas 10:15 mohlo začít v Drahotuších první svaté přijímání. Při bohoslužbách děti z náboženství dostaly své zasloužené vysvědčení.

Odpoledne pak byla poutní pobožnost u kapličky Nejsvětější Trojice v Boňkově a následně ono trochu nečekané, obcí zamýšlené žehnání zcela nově opravené zvonice.

Podívejte se na některé fotky: https://www.signaly.cz/fotky/75349

A z žehnání zvonice máme také videozáznam:

A když už jsme u videí, pro připomenutí ještě minulá pouť: