Ohlášky na 17. neděli v mezidobí

Kromě toho, že je 17. neděle v mezidobí, je třeba říci, že v Drahotuších slaví pouť ke cti sv. Jáchyma a Anny, mši sv. v 10:00 slaví P. František Dobeš. Nezapomeňme také na adorační den, v pátek 31.7. od 9:00. Díky moc všem, kteří se zapojili do adoračních služeb. Přijďte i další. Je to užitečně strávený čas pro celou olomouckou arcidiecézi.

Na „drahotušské“ straně budou nedělní mše svaté bývat takto: Drahotuše 8:00, Střítež nad Ludinou 9:30 a Jindřichov u Hranic 11:00. Sobotní mše sv. v 18:00 jsou zatím stanoveny v tomto pořadí: 8.8. Velká, 15.8. Středolesí, 22.8. Radíkov a 29.8. Slavíč. V Milenově bude poutní mše sv. v neděli 16.8. k Nanebevzetí Panny Marie a toho dne v obvyklý čas slaví hody také v Jindřichově.

V Potštátě a Partutovicích bude slavit mši svatou novokněz P. Milan Maštera. Také je důležité připomenout nové časy nedělních bohoslužeb: Potštát 8:00 a Partutovice 9:30. V týdnu převezme obě farnosti P. František Dostál, který bude slavit nedělní mše sv. 2.8. Pořad bohoslužeb pro Partutovice a Potštát je napsán pouze přibližně, řiďte se tím, co uslyšíte v ohláškách především, co se týče bohoslužeb ve všední dny.

Číst více

Výročí posvěcení kostela a sv. Marie Magdalena

Pár věcí z Infolistu je třeba dát na pravou míru:

1. Mše sv. s biskupem v Hranicích bude ve ČT 23.7. již v 17:30! Kdo přijde na 18:30 bude rád, když dostane biskupské požehnání.

2. Poutní mši sv. ke sv. Anně v Drahotuších v NE 26.7. v 10:00 nebude mít P. Pavel Kuneš, ale P. Pavel Dobeš. Omlouvám se za záměnu jmen.

Další už by mělo fungovat:

Je-li obtížné stáhnout soubor, můžete se podívat na přepis ohlášek:

Číst více