Plánované opravy kostela a hřbitova v Boškově

Filiální kostel sv. Marie Magdaleny v Boškově

Bývalí farníci z Boškova mají velký zájem o opravu svého kostelíka i hřbitovní zdi a tak se letos se plánuje udělat více akcí, než jen pouť ke sv. Marii Magdaleně. Prostředky chtějí vybrat také prostřednictvím beneficí a sponzorů. 1. charitativní koncert se v tomto kostele plánuje na sobotu 23.5.2020 v 16.00. Přispět může kdokoliv, č.účtu: 243590199/0300 VS 1781

1408 byl postaven dřevěný kostel v Boškově a zasvěcen sv.Maří Magdaléně.

1432 jej zničili husité, včetně vypálení celé obce.

1781 zrušil císař Josef II. nevolnictví, jako poděkování postavili boškovští na místě zničeného  dřevěného kostela zděnou kapli uprostřed vesnického hřbitova.

1789 pořízeny varhany, v roce 1912 byly nahrazeny novými.

1820 byl pořízen zvon, v 1.světové válce 1916 musel být pro válečné účely odevzdán.

1911 byl kostel renovován, šindelová střecha a věž byly nově nahrazeny. Pořízen byl nový  oltář s obrazem patronky kostela sv. Maří Magdalény.

1926 byl kostel nově zařízen. Byl vymalován. Šindelová střecha a věž byly nově nahrazeny. Byl pořízen nový zvon. Byl naladěn na hluboké C a spolu s umíráčkem to bylo docela pěkné zvonění. Kostel se hřbitovem byl oplocen kamennou zídkou.

Vpravo od vchodu byli těsně u hřbitovní zdi pochováni sebevrazi bez církevního obřadu. Takový nesměl být vnesen přes hřbitovní vchod, aby Boží pole nebylo znesvěceno. Ze zdi bylo vyjmuto několik kamenů, aby tímto otvorem ve zdi mohl být sebevrah vhozen do připravené díry a zahrabán bez pahorku na hrobě.

V neděli 22. července 2007 byly v kostele znovu obnoveny mše sv., které pro havarijní stav věže zde nemohly být konány. Opravy se zdržely pro nevyjasněné majetkoprávní vztahy mezi církví a obcí . V důsledku krádeží měděných a cínových drátů byly vyřazeny varhany z provozu a odcizen byl též zasklený reliéf Bohorodičky s děťátkem. Nyní se hraje na keyboard.

V neděli 20. července 2008 se slavilo 600. výročí posvěcení kostela.

Po bohoslužbách vzbudilo překvapení odkrytí pamětního záznamu na zdi při někdejší tzv. epištolní straně oltáře. Nápis byl zřejmě zakryt po osvobození v roce 1945 z důvodů tehdejší fobie vůči všemu německému, ačkoliv pochází z roku 1927, tedy více jak šest let před nástupem Hitlera k moci v Německu, a jedenáct let před Mnichovem. Nyní tedy nastala možnost, abychom ho uvedli v českém překladu:

       „Vesnický kostel v Boškově byl původně dřevěný a měl kolem roku 1408 vlastní duchovní správu (Olomoucké zemské desky VII folio 42). V roce 1781 byla pořízena nynější kamenná stavba. V roce 1827 byl nově vybaven (oltářní obraz, druhý zvon, varhany, kazatelna) a vydlážděn. V roce 1912 byly pořízeny nové varhany. V roce 1915 byl odevzdán malý zvon pro válečné účely. V roce 1922 byl pořízen nový zvon. V roce 1927 byl vymalován.“