Misijní neděle v Partutovicích

O misijní neděli 20.10. 2019 plánujeme v Partutovicích otevřít tzv. „Misijní krámek“. Po mši svaté bude možno zakoupit si různé rukodělné výrobky a domácí dobroty. Výtěžek z této akce  bude věnován na konto Papežských misijních děl. Prosíme všechny ochotné farníky, kteří by chtěli něčím do krámku přispět, nechť kontaktují Míšu Janíčkovou nebo Janu Brhelovou. Děkujeme.