Pouť k Nanebevzetí Panny Marie v horním kostele v Potštátě

V neděli 18. srpna v 11:00 bude slavnostní mše svatá v horním kostele Panny Marie. Mši svatou doprovodí chrámový sbor z Potštátu.

Výtěžek sbírky bude věnován na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať.

Interiér kostela skvostně vyzdobený freskami